ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στην Α ΄Δημοτικού για την σχολική χρονιά 2021-2022  θα γίνονται

από 1  μέχρι  20  Μαρτίου 2021

                                                      

Α  π  α  ι  τ  ο  ύ  ν  τ  α  ι

       Α.  Πιστοποιητικό Γέννησης  ( Το αναζητά η σχολική μονάδα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ).                

       Β.  Βιβλιάριο υγείας του παιδιού   (για έλεγχο των εμβολίων που έχουν γίνει). 

       Γ.  Το έντυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)    (που θα δοθεί  στους γονείς )

       Δ. Ένας πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή  ΟΤΕ  (για πιστοποίηση της διεύθυνσης  κατοικίας). 

       Ε.  Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου 

       ΩΡΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ :  13.15  – 14.00

Έτος γέννησης του μαθητή : Το 2015 (από 1-1-2015 έως 31-12-2015) 

ΤΗΛ.  24210 – 85730

Ο  Δ/ντής του Σχολείου

Μουράτογλου Αναστάσιος

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε εάν η διεύθυνσή σας ανήκει στα γεωγραφικά όρια του σχολείου μας πατώντας εδώ

Translate »