Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες

σύμφωνα με το ΦΕΚ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 27707 από τις 05.05.2021 είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό για τους μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (test) γίνεται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας. Μαζί με το τέστ παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια που περιέχουν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής. Ο αυτοδιαγνωστικός  έλεγχος γίνεται στο σπίτι με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία « Σχολική Κάρτα για COVID-19 “, στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος,  την οποία πρέπει να εκτυπώσουν οι γονείς/κηδεμόνες. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να  επιδεικνύει την κάρτα, χωρίς να την παραδίδει, στον εκπαιδευτικό που έχει την πρώτη ώρα μάθημα τη Δευτέρα.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος την οποία οι γονείς εκτυπώνουν. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μεταβούν εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες  στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι μαθητές/μαθήτριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές εντολές του ΕΟΔΥ.

Εάν και το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ενημερώνεται άμεσα η σχολική μονάδα. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.  Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο και επιδεικνύει τη βεβαίωση.

Σχολική κάρτα για COVID-19

Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή ή ενήλικος μαθητής, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη Σχολική κάρτα για COVID-19:

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών. Πατήστε εδώ για το έντυπο της σχολικής κάρτας.

Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, τότε λαμβάνει απουσία, απομακρύνεται από τη σχολική τάξη και ειδοποιούνται οι γονείς του για να τον παραλάβουν.

Αγαπητοί γονείς,

είναι πλέον κατανοητό από όλους μας ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Είναι απαραίτητο για την ψυχική υγεία των μαθητών μας, για την πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Θα σας παρακαλούσαμε να είστε τυπικοί στην τήρηση των κανόνων ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Translate »