Κατηγορία -Erasmus+ “Maths is Life”

Το έργο μας προέκυψε από την κοινή επιθυμία να καταστεί η μάθηση και η διδασκαλία μαθηματικών πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με την ανάλυση βαθιών δεδομένων οι μαθητές μας φοβούνται αυτό το θέμα, δεν έχουν κίνητρα μάθησης και βρίσκουν πολύ δύσκολο να βρουν Μαθηματικά. Δημιουργήσαμε το έργο μας για τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων μέσω της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας καινοτόμου εκπαίδευσης και υιοθετώντας διδασκαλία και μάθηση γύρω από την πραγματικότητα. Τα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο για άλλα θέματα και καθημερινή ζωή, έτσι ώστε οι μαθητές πρέπει να το γνωρίζουν καλά. Το πρόγραμμα «MATHS IS LIFE» απευθύνεται σε μαθητές από 6 χώρες της ΕΕ (TR-RO-IT-PT-ES-GR) και ο άμεσος στόχος είναι μαθητές δημοτικών σχολείων ηλικίας 7-11 ετών.
Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια (2019-21)

Translate »