ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. Παγκόσμια και Τοπική πολιτιστική κληρονομιά

«Μαθητές ξεναγοί, δημοσιογράφοι…»

Ανάδειξη Τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα σχολεία ως κέντρα πολιτιστικής δραστηριότητας έχουν εκπαιδευτική αξία και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στον πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στην ποιότητα ζωής αποτελώντας μοχλό στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Στόχος του προγράμματος η δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας. Οι μαθητές/-τηρείς καλούνται μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών, τις επιτόπιες έρευνες, τις δημοσιογραφικές αποστολές κ.α. να γνωρίσουν την Τοπική Πολιτιστική κληρονομιά με τα ίδια τους τα μάτια.

Για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου μας χρησιμοποιήσαμε διαδικτυακές πλατφόρμες που μας φέρανε σε επαφή με μουσεία και μνημεία, μιλήσαμε με το δημοσιογραφικό τμήμα των ΔΙΕΚ Βόλου προκειμένου να πάρουμε οδηγίες για τη δημοσιογραφική μας έρευνα και τη σύνταξη της εφημερίδας μας, ήρθαμε σε επικοινωνία τηλεφωνική με το Λύκειο Ελληνίδων προκειμένου να γνωρίσουμε τα παραδοσιακά τραγούδια του νομού μας και ερευνήσαμε σε βάθος ποικίλους τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ( κουζίνα, μουσική, παραδοσιακές φορεσιές, μουσεία, μνημεία, θρησκεία, κ.τ.λ.).

Δείτε εδώ μια παρουσίαση με υλικό

Υπεύθυνη προγράμματος: Περσεφόνη Μπούγα

Translate »