Τμήμα: Ε2                           Μάθημα: Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικός: Μαρία Μιχαήλ      ΠΕ 79.01

Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Κλιματική Αλλαγή-φυσικές καταστροφές – πολιτική προστασία

«Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες»

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο:

Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες, για το τμήμα Ε2.

……. περισσότερα

Translate »